pakibikšt

pakibikšt
pakibìkšt interj. 1. kabakš (apie raišo žingsnį): Raišas bėga pakibìkšt, pakibìkšt! Škn. 2. kibinkšt, keberiokšt (parvirtimui nusakyti): Pakibikšt aprietėj[o] (apvirto) vel[nia]s TDrVII127.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apritėti — apritėti, àprita, ėjo intr. apvirsti: Pakibikšt aprytėjo vel[nia]s TDrVIII27(Kin). ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; nuritėti; paritėti; priritėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kikebekšt — kikebèkšt interj. pakibikšt (raišo ėjimui nusakyti): Kikebèkšt ubagas Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kikipš — kikìpš interj. pakibikšt (nusakyti sunkiam, silpnam ėjimui): Kikìpš, kikìpš nuejo raišdamas Šts. Su lazda bepaeita – kikìpš, kikìpš Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibelst — pakibel̃st interj. pakibikšt (apie raišo ėjimą): Pusraišis buvo toks: pakibel̃st, pakibel̃st KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibiks — pakìbiks interj. pakibikšt (apie raišo žingsnį): Pakìbiks, pakìbiks arklys eina raišas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibilkšt — pakibìlkšt interj. pakibikšt (apie raišo ėjimą): Pakibìlkšt, pakibìlkšt eina Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibykšt — interj. žr. pakibikšt (intensyvesniam veiksmui): 1. Jai kojos atimtos, pakibykšt, pakibykšt šlubčioja Skr. 2. ^ Parlek balnis iš pakalnės, ant raudonės pakibykšt (parneša vandens ir supila į varinį ant ugnies) Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”